Què és

Les deformitats cranials posicionals són alteracions de la forma del cap del nadó que apareixen durant els primers mesos de vida, quan el crani és especialment tou i fràgil. 

A mesura que el cervell del nadó creix, els ossos cranials es van expandint per proporcionar lespai adequat. Si una força externa (per exemple, una superfície plana com el bressol) limita aquesta expansió en una àrea concreta, el creixement es veurà compromès en aquesta zona.

Es classifiquen en funció de la zona del crani afectada, encara que també es poden presentar formes combinades.

La forma més freqüent és la plagiocefàlia, que abasta fins a un 85% dels casos.

Plagiocefàlia

Deformitat cranial posicional més freqüent. Aplanament d’un costat del cap a la part posterior.

Està altament associada a la torticoli muscular.

Braquicefàlia

No només afecta un costat del cap, sinó tota la zona posterior.

Cap considerablement ample, curt i aplanat per la part posterior.

Escafocefàlia

També es coneix com a Dolicocefàlia.
L’aplanament es produeix als dos laterals del crani i es dóna especialment en nadons prematurs.

Consisteix en un cap allargat i estret.

Però...
per què apareixen?

Dormir en posició supina, és a dir, de panxa enlaire, és la causa principal de l’aparició d’aquestes deformitats.
La recomanació de dormir de panxa enlaire (1994) per tal de reduir la incidència de la Síndrome de Mort Subita del Lactant (SIDS) ha afavorit l’aparició de casos de plagiocefàlia i braquicefàlia. Això no vol dir que els nadons haurien de deixar de dormir de panxa enlaire, ja que és la posició recomanada per ser la més segura, sinó que hem de prendre mesures per prevenir que apareguin aquestes deformitats.

TORTÍCOLI? En molts estudis s’ha detectat que fins a 9 de cada 10 nadons amb plagiocefàlia presenten, alhora, torticoli. Cal diagnosticar la torticoli com més aviat millor per poder començar a tractar-la i prevenir la possible aparició d’una plagiocefàlia, o per evitar que aquesta vagi a pitjor.

1996
24
2000
48
2004
90
2008
257
2010
414

Gràfic. Nombre de casos registrats de plagiocefàlia posicional. Dades obtingudes pel servei de Neurocirurgia de l’Hospital de Sant Joan de Déu entre els anys 1996 i 2010. S’observa clarament un augment en la incidència de les plagiocefàlies posicionals. Font: La plagiocefàlia posicional: una tasca de primària (2012)

Fins a un 90% de nadons amb torticoli muscular congènita (CMT) presenten també algun grau de plagiocefàlia.

Us convidem a entrar a la nostra pàgina web divulgativa, on trobareu més informació sobre què són les deformitats cranials posicionals, per què apareixen i, sobretot, com podem prevenir-les i corregir-les.