Iedereen die de website www.cojinmimos.com (hierna de “Website” genoemd) bezoekt, wordt als gebruiker beschouwd. Think Pipe Line, SLU behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid, evenals de Gebruiksvoorwaarden en het Cookiesbeleid, te allen tijde en wanneer zij dit nodig acht te wijzigen en/of aan te passen aan toekomstige wetgevende ontwikkelingen, in welk geval de gebruikers hiervan op de hoogte zullen worden gebracht.


1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Deze website is eigendom van het bedrijf “THINK PIPE LINE, SLU”, geregistreerd in Spanje onder nummer B17916883.

Maatschappelijke zetel: Avda. Dokter Fleming 13, Esc. B, Door 92, 17249 – Platja d’Aro (Girona).
Telefoon: 938773324
E-mail: administracion@infocefalia.com

Handelsregister van Girona, volume 2496, folio 73, inscriptie 1, sectie 9, blz. 42448


2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Om u de door u gevraagde producten of diensten te kunnen leveren, zullen wij u om bepaalde persoonlijke informatie vragen. Bijvoorbeeld wanneer u aankopen doet, een persoonlijke account aanmaakt of contact opneemt met onze klantenservice. Deze persoonsgegevens omvatten: 

– Contactgegevens, waaronder naam, e-mailadres, telefoonnummer, verzend- en factuuradres.
– Aanmelding en accountinformatie.
– Betalings- of kredietkaartgegevens.
– Persoonsgegevens zoals geslacht, leeftijd en schedelafmetingen, indien van toepassing.

De met een asterisk (*) gemarkeerde velden in het registratieformulier van de website die door de gebruiker moeten worden ingevuld, zijn strikt noodzakelijk om aan uw verzoek te kunnen voldoen; het invullen van gegevens in de overige velden geschiedt op vrijwillige basis. De gebruiker garandeert dat de persoonlijke gegevens die aan THINK PIPE LINE, SLU zijn verstrekt waarheidsgetrouw zijn en is er verantwoordelijk voor dat THINK PIPE LINE, SLU van eventuele wijzigingen op de hoogte wordt gesteld.

Anderzijds gebruiken wij ook cookies om gegevens te verzamelen over het surfen op en het gebruik van onze website.


3. Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

De gebruiker geeft THINK PIPE LINE, SLU de uitdrukkelijke toestemming en toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden: het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor het verlenen van zijn/haar diensten. De verzamelde gegevens worden op de volgende manier gebruikt: 

– Verstrekken van informatie waarom de Gebruiker via het contactformulier heeft verzocht. Voor het oplossen van alle soorten vragen of twijfels over de diensten en producten van THINK PIPE LINE, SLU.

– Beheer en opvolging van bestellingen. Uw gegevens worden gebruikt om u het product of de dienst te leveren waarom u hebt verzocht. Wij zullen uw contactgegevens gebruiken om u informatie te verstrekken over uw bestelling en om u te helpen eventuele problemen of vragen op te lossen.

– Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en de eisen van overheidsinstanties.

– Om onze producten en diensten te verbeteren. Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om na te gaan hoe tevreden u bent over onze producten en diensten als onderdeel van ons verbeteringsproces, om u commerciële informatie te verstrekken over diensten die voor u van belang kunnen zijn of om onze voorlichtingswerkzaamheden uit te voeren. U kunt zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de uitschrijfoptie in de communicatie die u hebt ontvangen.


4. Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers: 

– Derden die onze Diensten ondersteunen, zoals: IT-diensten, beheer van virtuele infrastructuur, marketingbeheer, spamdetectiediensten (Akismet), enz.

– elke wetshandhavings- of regelgevende instantie wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens te delen.

In elk geval zullen wij, wanneer wij uw persoonsgegevens met derden delen, er altijd voor zorgen dat wij over passende beveiligings- en contractuele waarborgen beschikken om uw persoonsgegevens te beschermen.


5. Uw rechten

U kunt te allen tijde contact opnemen met de klantenservice of inloggen op uw account op de website om uw persoonlijke informatie te bekijken en bij te werken. U kunt ook gebruik maken van uw recht om bezwaar te maken tegen uw gegevens, deze te annuleren en/of de verwerking van uw gegevens te beperken overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van de GDPR. U kunt contact opnemen met de klantenservice door een e-mail te sturen naar administración@infocefalia.com of door te bellen naar +34 938773324.

Als u een account hebt op deze site, kunt u ons verzoeken om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, te verwijderen. over hem. Dit omvat niet de gegevens die wij om administratieve, wettelijke of veiligheidsredenen moeten bewaren.

 

6. Bescherming en beheer van uw persoonsgegevens

THINK PIPE LINE, SLU handhaaft beveiligingsniveaus voor de bescherming van persoonsgegevens en heeft alle technische middelen tot haar beschikking om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de door de gebruiker via de website verstrekte gegevens te voorkomen, zonder afbreuk te doen aan het feit dat de beveiligingsmaatregelen op het internet niet onneembaar zijn.

THINK PIPE LINE, SLU verbindt zich ertoe de plicht tot geheimhouding en vertrouwelijkheid met betrekking tot de persoonsgegevens in het geautomatiseerde bestand na te komen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, en deze gegevens bij de behandeling ervan op veilige wijze te behandelen.

 

7. Hoe lang we uw gegevens bewaren

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is voor de verwerking waarvoor zij zijn verstrekt en niet langer dan de duur die daarvoor in de toepasselijke regelgeving is voorzien, mits de gebruiker of de betrokkene zijn of haar toestemming niet heeft ingetrokken. Wanneer het gebruik van de verstrekte gegevens niet noodzakelijk is of de toestemming is ingetrokken, blijven de gegevens in elk geval afgeschermd en ter beschikking van de bevoegde autoriteiten om eventuele juridische verantwoordelijkheden na te komen. Na deze periode worden de gegevens gewist.

 

Laatst bijgewerkt op:                  2 mei 2022.