– ALGEMENE INFORMATIE

– EIGENAAR VAN DE WEBSITE EN CONTACTGEGEVENS

In overeenstemming met Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, delen wij u mede dat de eigendom van het domein www.cojinmimos.com en www.mimospillow.com overeenkomt met THINK PIPE LINE, SLU. Het doel van onze website is de verkoop van door ons bedrijf vervaardigde producten, alsmede de verspreiding van informatie met betrekking tot de preventie en correctie van craniale misvormingen. De details van THINK PIPE LINE, SLU zijn als volgt:

– Maatschappelijke zetel: Avda. Dokter Fleming 13, Esc. B, Door 92, 17249 – Platja d’Aro (Girona).
– FISCAAL NUMMER: B17916883.
– Handelsregister: handelsregister van Girona, volume 2496, folio 73, vermelding 1, sectie 9, blz. 42448.

U kunt contact met ons opnemen per telefoon (+34 93 877 33 24), per e-mail: info@infocefalia.com/administracion@infocefalia.com of schriftelijk bij THINK PIPE LINE, SLU, C/ dels Cintaires 9, 08242 – Manresa (Barcelona).

– WIJZIGINGEN

THINK PIPE LINE, SLU behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website, alsmede de inhoud daarvan, het Privacybeleid en het Cookiesbeleid te wijzigen.
U erkent en stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om deze voorwaarden en bepalingen te lezen. In ieder geval zal de aanvaarding ervan een voorafgaande en onontbeerlijke stap zijn om tot een aankoop over te gaan.

– VERANTWOORDELIJKHEID VAN DENK PIJPLEIDING, SLU

THINK PIPE LINE, SLU streeft naar een ononderbroken beschikbaarheid van onze website. De toegang kan echter zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk worden opgeschort met het oog op onderhoud, bijwerking, reparatie of verbetering.

– TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. Voor elk geschil of vordering zijn de rechtbanken en gerechtshoven van Barcelona bevoegd.

– ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. AANVAARDING DOOR DE GEBRUIKER

Onder gebruiker wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot en/of gebruik maakt van de diensten van de website www.cojinmimos.com. Door het loutere gebruik van deze website verklaart de gebruiker zich zonder voorbehoud akkoord met deze voorwaarden.

De gebruiker verbindt zich ertoe correct gebruik te maken van de website en waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken. De gebruiker zal in geen geval persoonsgegevens van derden verstrekken zonder hun voorafgaande toestemming.

2. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Mimos is een gedeponeerd handelsmerk bij het Spaanse Octrooien- en Merkenbureau (SPTO) en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Alle inhoud (logo’s, afbeeldingen, documentatie, grafisch ontwerp of enig ander element dat onderhevig is aan bescherming door wetgeving inzake intellectuele of industriële eigendom) die in deze website is opgenomen of vanaf deze website toegankelijk is, komt uitsluitend toe aan THINK PIPE LINE, SLU, die zich uitdrukkelijk alle rechten hierop voorbehoudt.

Daarom is de reproductie, distributie, openbare mededeling, transformatie en, in het algemeen, elke andere vorm van exploitatie van het geheel of een deel van de inhoud van deze website verboden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van THINK PIPE LINE, SLU.

3. PRIVACY

Gebruikersgegevens die via de website worden verzameld, zullen worden gebruikt en verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

– VERKOOPVOORWAARDEN –

1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze verkoopvoorwaarden regelen de aankoop van producten die door THINK PIPE LINE, SLU, via de website worden aangeboden.
THINK PIPE LINE, SLU biedt zijn producten aan via de website en via zijn netwerk van distributeurs, zowel nationaal als internationaal. De rubriek “Garantie” is van toepassing op alle Mimos® producten die hetzij via de website, hetzij via een erkend fysiek verkooppunt zijn aangekocht.

2. PRIJZEN VAN PRODUCTEN

THINK PIPE LINE, SLU bepaalt de detailhandelsprijs van haar producten en behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk moment te wijzigen (ook tijdens een bepaalde campagne of uitverkoop). De prijzen van de op de Website getoonde producten zijn inclusief BTW (indien van toepassing), maar exclusief verzendkosten.

Er wordt geen BTW geheven in landen die niet BTW-plichtig zijn.

3. AANKOOP VAN PRODUCTEN EN PLAATSEN VAN BESTELLINGEN

Het aankoopproces is heel eenvoudig, of het nu de eerste keer is dat u winkelt op www.cojinmimos.com of als u al eerder hebt gewinkeld, aangezien er geen voorafgaande registratie vereist is.

a. Kies in de rubriek “Producten” het gewenste product en klik op “Aan winkelwagen toevoegen”. Er wordt een uitklapmenu geopend met een samenvatting van uw bestelling en u kunt kiezen om verder te winkelen of om af te rekenen.
b. Zodra u alle artikelen die u wilt kopen in uw winkelwagen heeft, is de volgende stap het verwerken van de bestelling en het doen van de betaling. U kunt de inhoud van uw winkelwagentje zien in het uitklapmenu dat wordt geopend wanneer u uw cursor op het pictogram “Winkelwagen” in de rechterbovenmarge plaatst. Daar kunt u klikken op “afrekenen”.
c. Voer de gevraagde gegevens in en controleer of de geselecteerde producten correct zijn. Gelieve de gebruiks- en verkoopsvoorwaarden te aanvaarden om uw bestelling af te ronden door te klikken op “Ik bevestig mijn bestelling”.

THINK PIPE LINE, SLU stuurt binnen maximaal 24 uur een e-mail met een ontvangstbevestiging en een bevestiging van de gedane aankoop. Als u de mail niet ontvangt, betekent dit dat uw bestelling niet succesvol is geplaatst. Indien u hulp nodig heeft bij het plaatsen van een bestelling, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via een van de contactgegevens die in het eerste deel van dit document staan vermeld.

4. BETALING VAN DE PRODUCTEN

THINK PIPE LINE, SLU biedt klanten meerdere betalingsmogelijkheden: met een krediet- of debetkaart, Visa, MasterCard, American Express, Visa Electron en/of andere soortgelijke kaarten, via PayPal of via bankoverschrijving.

Voor kaartbetalingen garanderen wij de vertrouwelijkheid van de betalingsinformatie door het gebruik van het beveiligde betalingsplatform REDSYS.

5. ANNULERING EN WIJZIGING VAN BESTELLINGEN

Klanten kunnen hun bestelling alleen annuleren of wijzigen als deze nog niet is verzonden. Neem hiervoor contact op met onze klantendienst op +34 93 877 33 24. Verzoeken om annulering of verlenging van bestellingen via e-mail worden niet aanvaard. Indien de bestelling reeds verzonden is, kan de klant om terugzending verzoeken volgens de criteria die vermeld zijn in de rubriek “Terugzending”.

In geval van een verlenging van de bestelling kunnen de verzendkosten worden gewijzigd, hetgeen van geval tot geval zal worden gespecificeerd.

THINK PIPE LINE, SLU behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren.

6. VERZENDKOSTEN EN LEVERINGSTERMIJN

THINK PIPE LINE, SLU verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat de bestelling in de verwachte staat en op het aangegeven adres wordt geleverd. Bestellingen worden over het algemeen binnen 1 werkdag na ontvangst van uw betaling verzonden, en in het geval van rembourszendingen binnen 1 dag na ontvangst van uw bestelling.

De verzendkosten en de transittijd zijn afhankelijk van de bestemming. Zie voor meer informatie de pagina Verzenden en retourneren.

Alle leveringsvoorwaarden vermeld op deze website (leveringsdagen, leveringstermijn in werkdagen, leveringsdatum, enz.) zijn schattingen en kunnen in geen geval worden opgevat als definitieve of gegarandeerde leveringsvoorwaarden. THINK PIPE LINE, SLU, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering van een bestelling.

Wanneer u uw bestelling ontvangt, is het zeer belangrijk dat u controleert of de verpakking en het product in goede staat zijn. Als u een incident opmerkt, moet u dat binnen 24 uur melden. na ontvangst, aangezien de vervoersmaatschappij zo spoedig mogelijk op de hoogte moet worden gebracht en de schade moet worden hersteld. Indien dit niet het geval is, kan THINK PIPE LINE, SLU niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele veroorzaakte schade.

7. TERUGZENDING VAN PRODUCTEN

THINK PIPE LINE, SLU verbindt zich ertoe alle Mimos-producten die een anomalie of fabricagefout vertonen, door een nieuw artikel te vervangen. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan producten die symptomen vertonen van misbruik, wijziging en/of bederf door de klant.

a. De klant moet THINK PIPE LINE, SLU. een e-mail (administracion@infocefalia.com) waarin het voornemen om een artikel terug te zenden en de reden ervan worden meegedeeld.
b. Na ontvangst van het te vervangen product in onze kantoren, zal ons retourteam de redenen voor de omruiling evalueren. Vervolgens zal het nieuwe artikel worden verzonden. Het omruilproces verloopt iets trager dan de verzending van goederen, aangezien het product in onze fabrieken moet aankomen, worden getest en worden verzonden. Toch zullen wij ons best doen om uw product zo snel mogelijk te verzenden.
c. THINK PIPE LINE, SLU zal de verzendkosten van de omwisseling voor haar rekening nemen.

In geval van terugzending om andere redenen dan fabricageproblemen:

  • De klant beschikt over 15 dagen vanaf de ontvangst van de bestelling om een retourzending aan te vragen (administracion@infocefalia.com), met dien verstande dat de klant na het verstrijken van deze termijn bewijst dat hij/zij tevreden is met zijn/haar aankoop.
  • Aangezien ons product een medisch hulpmiddel is, moet het omwille van al onze klanten in zijn oorspronkelijke verpakking ongeschonden worden teruggezonden. Daarom zullen wij in geen geval de terugzending aanvaarden van artikelen die geopend en/of gebruikt zijn.
  • De klant neemt de kosten op zich voor het verzenden en terugsturen van het product, dat op eigen kosten moet worden verzonden naar: MIMOS, C/ dels Cintaires 9, local. 08242 – Manresa (Barcelona), Spanje.
  • Indien het product bij ontvangst bij u thuis een afwijking of beschadiging vertoont, dient u dit op de afleveringsbon van de vervoerder te vermelden. Klachten over afwijkingen in het uiterlijk van het product worden niet meer dan 24 uur na de levering aanvaard. De klant moet THINK PIPE LINE, SLU. een e-mail (administracion@infocefalia.com) met vermelding van de reden voor de retourzending en het bestelnummer, alsmede een kopie van de afleveringsbon. Zodra de klant ons het product en de gevraagde documenten toezendt, zal het product worden betaald.
  • Zodra de klant ons het product en de gevraagde documenten toezendt, zal het product worden betaald. De betaling van het product zal worden verricht via hetzelfde kanaal waarlangs de betaling werd verricht.
8. GARANTIE OP DE GEKOCHTE PRODUCTEN

Onze producten worden geleverd met een algemene garantie van twee jaar. THINK PIPE LINE, SLU behoudt zich het recht voor elk defect onderdeel onder garantie te repareren/vervangen. De garantie van onze producten is alleen van toepassing op de eerste eigenaar/gebruiker. Hiervoor is een aankoopbewijs nodig.

  • THINK PIPE LINE, SLU aanvaardt onder garantie geen gebreken die het gevolg zijn van verkeerd gebruik: onjuist gebruik of onderhoud van het product, mishandeling of verwaarlozing, onjuiste behandeling of wijziging van het product zonder voorafgaande toestemming van het merk.
  • Het product moet altijd strikt volgens de instructies van de fabrikant worden gebruikt. Anders kan het product beschadigd raken en de garantie verliezen.
  • De garantie dekt geen algemene slijtage van de producten.
  • Er wordt geen rekening gehouden met schade veroorzaakt door externe factoren: wrijving, scherpe voorwerpen, chemische producten, enz. Het Mimos kussen is gemaakt van zachte en delicate materialen. Scheurtjes, scheuren en snijwonden (vooral veroorzaakt door de wasmachine) vallen niet onder de fabrieksgarantie.
  • THINK PIPE LINE, SLU zal “ondoeltreffendheid” van het product niet aanvaarden als reden voor garantie. Het Mimos Kussen is een aanvulling op de behandeling van schedel misvormingen, en de mate van doeltreffendheid is afhankelijk van verschillende factoren (genetische factoren, leeftijd van de baby, ernst van de aandoening, schedel morfologie of tijd en vorm van gebruik) en in sommige gevallen kunnen aanvullende en/of alternatieve maatregelen nodig zijn.